Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 

 

žiadost o ukončenie predprimárného vzdelávania
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OZNAM

 

 

Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh, všade počuť detský smiech. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne Vianoce! 

Milí rodičia,

Pozývame Vás na vianočnú besiedku dňa 19.12.2017 od          15.15 h, ktorá sa usktutoční v jednotlivých triedach. 

                                                                                                           

 

 

 

 

           

Dnes je
počítadlo.abz.cz