Ďalšie fotky sa Vám zobrazia kliknutím na nasledujúci link:

/Po kliknutí na obrázok uvidíte fotky danej triedy/
 
Leto s knihou odkaz
Diskotéka s Ujom Ľubom odkaz
Bajkom do školy odkaz
Rozlúčka predškolákov odkaz
Colgate - Rozosmejme Slovensko odkaz
Folklórne pastelky odkaz
Sférické kino odkaz
Výlet na Duklu odkaz
MDD odkaz
Deň Zeme odkaz
Kačka Rapotačka odkaz
Veľkonočná tvorivá dielňa odkaz
Anglický jazyk RESTA odkaz
Návšteva Bibiobusu odkaz
Deň vody odkaz
Malí huncúti odkaz
Deň otvorených dverí ZŠ odkaz
Vesmír očami deti odkaz
Zázračná truhlica odkaz
Matematická olympiáda odkaz
Traja tučniaci odkaz
Tvorivá dielňa odkaz
Ježko Separko  odkaz
Vtáčiky v zime odkaz
Ochranárik odkaz
Zimné šantenie odkaz
Exkurzia Ukrajinského múzea odkaz
Betlehemský večer odkaz
Vianočná besiedka odkaz
Mikulášsky koncert v ZUŠ odkaz
Mikuláš s UsmievAnkou odkaz
Ochranárik odkaz
Návšteva cintorína odkaz
Deň materských škôl odkaz
Rekonštrukcia MŠ odkaz
Malí turisti odkaz 
Mesiac úcty k starším odkaz
 
2018/2019
 
 
Rozlúčkova diskotéka + video odkaz
Rozlúčka predškolákov odkaz
Olympiáda2018 video odkaz
MDD:Výlet, turistická vychádzka, grilovačka odkaz
MDD:Olympiáda odkaz
MDD:Maľovanie na stromy odkaz
MDD:Vlk a kozliatka odkaz
MDD:Deti deťom odkaz
MDD:Zmrzlinový deň - odkaz
Sférické kino - odkaz
Podduklianska knižnica - odkaz
DOD v ZŠ - odkaz
Deň Zeme - odkaz
Bibliobus - odkaz
Ferdo Mravec- odkaz
Pesničkál - návrat odkaz
Ttvorivá veľkonočná dielňa odkaz
Vyhodnotenie Vesmír očami deti odkaz
Podduklianska knižnica odkaz
Svetový deň vody odkaz
Tangramiáda odkaz
DOD odkaz
Zázračná truhlica odkaz
Zimná rozprávka odkaz
Vtáčiky v zime odkaz
Zlatá rybka Piraňa odkaz
Sánkovačka odkaz
Ježko Separko odkaz
Tvorivá dielňa odkaz
Pečenie medovníkov odkaz
Mikuláš odkaz
O zlatej rybke odkaz
Dorotka a jej priatelia odkaz
Predvianočné trhy odkaz
Návšteva cintorína odkaz
Nezbedná opička Kika odkaz
Deň materských skôl odkaz
Výtvarný krúžok odkaz
Jeseň v MŠ odkaz
Jesenné variácie odkaz
Deň jabĺk odkaz
Divadielka odkaz
Jesenná tvorivá dielna odkaz
 2017/2018
 
Diskotéka odkaz
Olympiáda video odkaz
Rozlúčka predškolákov odkaz
Olympiáda odkaz
ZOO odkaz
Piatok - voľný deň odk az
Maľovanie na stromy odkaz
Larpový šerm a zmrzlina odkaz
Divadlo Pesničkál odkaz
MDD odkaz
Deň matiek odkaz
La Musica odkaz
Tangramiáda odkaz
Deň zeme odkaz
Jarné tvorivé dielne odkaz
Bibliobus odkaz
Deň vody odkaz
Rozprávková truhlica odkaz
Divadielka odkaz
Matematická olympiáda odkaz
Spojená škola odkaz 
Návšteva školy odkaz
Mikuláš odkaz
Filmy odkaz
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy na Ul.Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude v tomto šk. roku  prerušená  od 1. Júla do 31. augusta 2019. Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti počas letných prázdnin v mesiaci Júl do MŠ 8. mája, ktorá bude v prevádzke  od 1. 7. do 31. 7. 2019, v mesiaci August do MŠ gen. Svobodu od 1.8. do 31.8.2019. Termíny prevádzky MŠ v meste Svidník počas prázdnin boli odsúhlasené zriaďovateľom. Prosíme rodičov, aby prihlásili a zapísali svoje dieťa (v triede, ktorú navštevuje) na dochádzku do uvedenej MŠ v termíne do 24. júna 2019. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za prázdninové mesiace - JÚL a AUGUST sa bude uhrádzať v súlade so VZN mesta Svidník, t. j. 20,00 € mesačne na účet tej MŠ, ktorú bude dieťa navštevovať a to bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v MŠ.

Za pochopenie a  spoluprácu ďakujeme.

 
Vážení rodičia, dňom 13.3.2019 nadobudlo platnosť VZN mesta Svidník č. 2/2019 o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ (stravné). Z tohto dôvodu Vás prosím o navýšenie úhrady stravného z 1,05 € na 1,19 € - celodenná strava (desiata, obed, olovrant) pre 2 - 5 ročné deti. Predškoláci, t.z. 5 - 6 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky stravné neplatia. Stravné uhrádzajte na č. účtu: IBAN SK98 0200 0000 0030 9170 9253.

  Viera Haľková, riaditeľka MŠ

Fotografie 

Krúžok anglického jazyka s Jazykovou školou Resta pokračuje informácie tu