Akcie MŠ

MAREC

12.03.2018 20:11

27.03.2018 - divadlo Theátrum s predstavením Pesničkál-návrat

23.03.2018 - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí 2018"

22.03.2018 -Návšteva poduklianskej knižnice- 2.-3.trieda

  

22.03.2018 -Svetový deň vody - Tento deň si deti v každej triede pripomenuli deň vody rôznymi aktivitami.  Všetky  deti si obliekli modré tričko a stali sa vodnou kvapkou na pohľad maličkou, ale veľmi dôležitou súčasťou vodného kráľovstvá. V každej triede  ,,venovali deň vode" - pozretím rozprávky o putovaní kvapky v prírode, hrali sa na vodné kvapky, tancovali tanec vody, robili kvapky z papiera, ochutnávali a ovoniavali vodu z vodovodu a minerálku, tvorili dramatický i výtvarne. V priebehu celého dňa detí získali dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá pre každého z nás. O tom ako to v jednotlivých triedach prebiehalo si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

  

20.03.2018- DOD Cirkevna ZŠ sv.Juraja- Waaaaau , boli prvé slová predškolákov, keď sme vystúpili z viacmiestného vozidla pri Cirkevnej ZŠ sv.Juraja. V areáli školy nás totiž vítali ovečka Karamelka a baranček Karamelko. Spolu s pani učiteľkou sme zvieratká nakŕmili a vstúpili do budovy školy. Zohriali sme sa pri chutnom čaji a perníkoch. Posilnení sme sa rozdelili do skupín a čakali, aké prekvapenia pre nás pripravili. Všetko si môžete čoskoro  pozrieť na fotografiách z CZŠ.                 Ďakujeme  aj tomuto kolektívu pedagógov za pekné dopoludnie, zaujímavé aktivity a milé slovo .

  

15.03.2018- DOD ZŠ 8. mája-Návštevu do ZŠ na ulici 8.mája trošku skomplikoval dážď, ale neodradilo nás to. Privítala nás pani riaditeľka a deti dramatického krúžku s divadielkom O Pampúšikovi. Následne sme sa rozdelili do skupín a prechádzali sme pestrými stanovišťami. Deti navštívili oddelenie Šikovných rúk, kde si samé maľovaním na sadru zhotovovali  magnetky. Z balónov vytvárali rôzne zvieratká. V bazéne sme videli plávať prvákov. Škoda, nemali sme plavky, boli by sme to skúsili aj my. Deti sa vybláznili v triede anglického jazyka, kde učiteľky angličtiny spevom a tancom upevnili u detí anglické slovíčka. Malí bádatelia sa zoznámili s elektrickým obvodom, niektorí zasa skladali časti ľudského tela.  No a v počítačovej triede bolo super. Tam sa deti hrali s tabletmi. Príjemne unavené, spokojné a sýte odchádzali domov s rodičmi.  Naše poďakovanie posielame kolektívu učiteľov spolu s vedením ZŠ .

   

14.03.2018 - DOD ZŠ Karpatská -Aj dnes nás srdečne privítali a v interiéri školy nás čakalo mnoho prekvapení. Jednotlivé stanovištia „obsluhovali“ žiaci tejto školy, ktorí boli preoblečení za rozprávkové postavy deťom známe. Predškoláci sa vyšantili na kolobežkách a fit - loptách, zoznámili sa s ich počítačmi, kreslili a hlad zahnali mňamkou - mufinkou, ktorú im v škole upiekli. Ďakujeme za veselé popoludnie celému tímu pedagógov a personálu ZŠ.

 

07.03.2018- DOD Spojená škola :Predškoláci boli od rána netrpezliví a dočkali sa . Prvý zážitok bol hneď z jazdy autobusom, ktorý nás zaviezol do Spojenej školy. Tam nás privítali  spevavé deti s „muzikálom“ Továreň na maškrty. Tajomstvo  výroby maškŕt  si  deti vyskúšali naživo, vlastnoručne. Zhotovili si čiapky, obliekli  pláštiky, a tak sa z nich na chvíľu stali malí cukrári. Kým jedna skupina „piekla“, druhá šantila v telocvični a tretia tvorila na interaktívnej tabuli. Všetky deti sa v činnostiach vystriedali.
S maškrtami a spokojné odišli s rodičmi domov.
Ďakujeme kreatívnemu kolektívu pedagógov a ich vedeniu za úžasné popoludnie.

  

FEBRUÁR

08.02.2018 05:57

23.02.2018 - Vesmír očami deti  - účasť v okresnej a celoslovenskej výtvarnej súťaži                                                                  Sebastián Nagy - Vesmír: 7.trieda

Katarína Michalková -Štart, Ema Cuprišinová - Na výlete pri hviezdach, Karla Nienaber-Stretnutie s Marťankom, Veronika Mikitková - Marťanko na Zemi: 2.trieda

Laura Buchalová- Satelit na hviezdnej oblohe, Marko Paliga- Spoznávanie Vesmíru, Maxim Medviď- Pristátie na Vesmíre, Benjamín Žemlička- Vesmírne planéty: 3.trieda

22.02.2018 - Matematická olympiáda a tangramiáda -2.3.trieda - Tento deň sa v krajine ,,Tangramia" stretli deti triedy lienok a zajačikov, kde sa museli popasovať s rôznymi úlohami a prekážkami. Ich logické myslenie, pohotovosť, orientácia v priestore, pozornosť či predstavivosť presvedčili každého v tom, že deti našej MŠ sú naozaj šikovné. Pri rišení úloh deti ukázali svoje poznatky v číslach, číselnom rade, geometrických tvaroch, farbách a orientácií v priestore. Logické myslenie predviedli pri práci s tangramom, dominom, trominom, pentominom. Úspešne dokázali veci triediť, meraťa zoraďovať podľa zadanej úlohy. Všetky úlohy deti zvládli hravo, bez problémov, z čoho mali všetci veľkú radosť. Za úspešné  riešenie a snahu boli ocenení madailou a sladkosťou.

  

21.02.2018- Deň otvorených dverí 1.ZŠ: 2.-3.trieda -,, Dod v ZŠ na ulici komenského sa nám páčil", povedali naši predškoláci, ktorí školu navštívili. Spoločne nás privítali a prvá cesta viedla do počítačovej triedy. Očka nám žiarili od očakávania. Videli sme veľa počítačov , aj nás nechali pohrať sa. Potom nás zaviedli do telocvične. Je obrovská, je tam zaujímavé  náradie a náčinie, ba chvíľu sme aj športovali. A  opäť kráčame  po schodisku do inej triedy. Tam nás  čakala pani učiteľka ,ktorá sa s nami rozprávala o písmenkách, číslach. Kreslili sme na naozajstnú školskú tabuľu a pracovali na interaktívnej tabuli. Návštevu sme ukončili v školskej knižnici, kde všetkých čakalo ovocné občerstvenie. Bolo to  pestré dopoludnie, za ktoré kolektívu učiteľov ďakujem     

                                                                                                                20.02.2018- Zázračná truhlica - reginálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy deti materských škôl -  Dnes si súťažiaci mali možnosť vypočuť  prednes poézie a prózy ostatných detí z materských škôl, ale aj  hodnotenie poroty, ktorá ich usmernila , povzbudila a popriala  veľa, veľa radosti a odvahy pri ďalšej recitácii.  Odmenou za ich snaženie im bola krásna kniha a samozrejme i diplom .

Martin Pastyrčak - Narodeniny :7.trieda - 2.miesto

Simona Sipľaková - Topánky :2.trieda - 1. miesto

Laura Buchalová - Tučný žabiak: 3.trieda - 2.miesto

Maxim Medviď - Pavúčie svadby: 3.trieda - 2.miesto   

Všetkým oceneným gratulujeme.

   

14.02.2018 - Divadlo Babadlo s predstavením Zimná rozprávka - V divadelnom predstavení sa detí z veselého príbehu a priateľského spolunažívania myšky Elišky a vtáčika Jarabáčika pobavili a poučili aká je dôležitá vzájomná pomoc a priateľstvo v čarovnom svete cencúľov a snehu.

      

 . 02.2018 - VTÁČIKY V ZIME -  v rámci školskej aktivity ,,Pomôžme vtáčikom v zime" deti 2.a 3. triedy /lienky-zajačiky/ poznávali, opisovali a rozlišovali spôsob života vtákov v zime. Celotýždenná aktivita priniesla deťom veľa zaujímavých činnosti. Najprv cez prezentáciu na interaktívnej tabuli spoznávali vtákov, ktorí zimujú doma. Potom vtákov určovali v rôzných encyklopédiách. Spolu s pani učiteľkami zhotovili kŕmidlá pre vtákov, do ktorých sypali rôzne dobroty (semienka) a umiestnili ich na školskom dvore tak, aby sa dali pozorovať. Svoje vedomosti si upevnili v rôznych činnostiach a hrách.

  

1 | 2 | 3 | 4 >>

 OZNAM

 

Dňa 27.3.2018 o 10.30  privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu  Pesničkál-návrat

Poplatok 1€sa platí učiteľkám v triede

Vážení rodičia , prosíme Vás o hlasovanie cez facebook  za výtvarnú prácu Mareka Paligu vo výtvarnej súťaži Ochranárik. 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na  obrázok za ktorý je potrebné zahlasovať.