Akcie MŠ

FEBRUÁR

08.02.2018 05:57

23.02.2018 - Vesmír očami deti  - účasť v okresnej a celoslovenskej výtvarnej súťaži

20.02.2018- Zázračná truhlica - reginálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy deti materských škôl

 Martin Pastyrčak - Narodeniny :7.trieda

 Simona Sipľaková - Topánky :2.trieda

14.02.2018 - Divadlo Babadlo s predstavením Zimná rozprávka - V divadelnom predstavení sa detí z veselého príbehu a priateľského spolunažívania myšky Elišky a vtáčika Jarabáčika pobavili a poučili aká je dôležitá vzájomná pomoc a priateľstvo v čarovnom svete cencúľov a snehu.

      

 . 02.2018 - VTÁČIKY V ZIME -  v rámci školskej aktivity ,,Pomôžme vtáčikom v zime" deti 2.a 3. triedy /lienky-zajačiky/ poznávali, opisovali a rozlišovali spôsob života vtákov v zime. Celotýždenná aktivita priniesla deťom veľa zaujímavých činnosti. Najprv cez prezentáciu na interaktívnej tabuli spoznávali vtákov, ktorí zimujú doma. Potom vtákov určovali v rôzných encyklopédiách. Spolu s pani učiteľkami zhotovili kŕmidlá pre vtákov, do ktorých sypali rôzne dobroty (semienka) a umiestnili ich na školskom dvore tak, aby sa dali pozorovať. Svoje vedomosti si upevnili v rôznych činnostiach a hrách.

  

JANUÁR

14.01.2018 17:40

30.01.2018 - Divadlo Gašparko - O zlatej rybke Pirani - Dnešné divadielko o Zlatej rybke Pirani, bolo veľkým ponaučením pre detí. Kto chce v živote všetko nakoniec mu nezostane nič, ako lakomej starkej z chudobnej rybárskej chalupy. Veľkým potleskom sa rozlúčili deti a tešia sa už na ďalšie predstavenie divadla Gašparko.

 

25.01.2018 - KARNEVAL-- v triede ktorú dieťa navštevuje- Čo sa to v tento deň stalo s detičkami v našej materskej škole? Všetky deti aj p.učiteľky sa premenili na princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov, princov, a rôzne zvieratká. Od rána do obeda  sme sa hrali, tancovali, súťažili, zabávali a hostili, lebo nám bolo všetkým veselo a dobre. Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

18.01.2018 - Sánkovačka - Tohto roku akosi Perinbaba na nás zabudla. A tak jedného krásneho dňa, keď sa zobudila a ponatriasala svoju perinu, sa deti z triedy lienok a zajačikov vybrali na sánkovačku. Zubaté slniečko sa na nich cestou usmievalo a sprevádzalo ich aj na kopci. Radosť, smiech a detská šantivosť hneď rozveselili okolie. Trochu unavení, ale šťastní zo snehu a sánkovačky sa deti vratili do materskej školy.

 

2017-2018-Projekt Ježka Separka - V tomto školskom roku naša MŠ pokračuje v projekte Ježka Separka. Podľa vypracovaného plánu sa deti 2. a 3. triedy najprv zoznámili s postavičkou Ježka Separka a s úlohami, ktoré treba plniť. Hlavným cieľom tohto projektu je oboznámiť detí s triedeným odpadu a tým prispieť k ochrane životného prostredia, k recyklovaniu mnohých surovín a prispieť k ochrane prírodných zdrojov. Počas celého školského roka sa deti oboznámia s básňami, piesňami o triedení odpadu a budú vyrábať rôzne výrobky z odpadového materiálu.

 

1 | 2 | 3 >>

 OZNAM