Akcie MŠ

JÚN

04.06.2019 12:43

26.06.2019 - Leto s knihou - Okresná knižnica vo Svidníku zorganizovala na záver školského roka akciu pod názvom Leto s knihou. Deti si prezreli Bibliobus, vypočuli rozprávky, hádali hádanky, kreslili na chodník rozprávkové bytosti, žiaci ZŠ súťažili v rôznych súťažiach. Cieľom tejto akcie bolo, aby deti ani cez prázdniny nezabudli na knihy a vo voľných chvíľach si niečo prečítali.

  

25.05.2019. - Rozlúčková diskotéka s Ujom Ľubom - Rozlúčková party s Ujom Lubom dnes roztancovala celú MŠ. Deti majú uja Ľuba rady, tancujú, šantia s ním, a na slovo počúvajú..... Ahoj škôlka, oddychni si aj ty, vidíme sa v septembri.

  

24.04.2019 - Bajkom do školy - Deti mali pozrieť si ukážku psovodov, oboznámiť sa s pravidlami cestnej premávky ale najväčšiu radosť mali prdsa  len s malieb na tvár.

  

20.06.2019- Rozlúčka predškolákov

  

19.06.2019 - Colgate - rozosmejme Slovensko -"Zdravé zúbky sú darom do života".V rámci projektu ROZOSMEJME SLOVENSKO firma Colgate v spolupráci Červeným krížom navštívili našu materskú školu. Celý program pre deti bol vytvorený zábavnou a hravou formou, aby si deti zúbky čistili s radosťou a s úsmevom. Deti upútali krátkou rozprávkou o doktorovi Králičkovi,  doktorke Čistiskvelej a pesničkou o zdravej výžive. Názornou ukážkou ich naučili správne čistiace techniky a hravou formou ich poučili o správnej životospráve. V závere firma Colgate všetky deti obdarovala balíčkom svojich produktov.

 

14.06.2019 - Folklórne pastelky - kreslenie na chodník  - Súčasťou festivalu  bola aj  výtvarna súťaž v maľovaní na chodník. Z našej škôlky sa zúčastnili deti z triedy slimáčikov: Liliana Vaňková, Nella Kokindová, Clarissa Stroiazzo a triedy žabiek: Tamara Rudyová, Viktória Kostová, ktoré svojou kresbou obsadili pekné 2.miesto. Gratulujeme

 

11.06.2019 - Sférické kino -stedné a staršie skupiny

  

07.06.2019 - Vyhodnotenie oresnej  súťaže Medový štetec -  Tento deň bolo vyhodnotenie kresieb medového štetca. Z našej škôlky sa Liliana Vaňková z triedy slimáčikov umiestnila na krásnom 2 mieste. Gratulujeme.

07.06.2019 - ... chodím sem a tam, po lese sa prechádzam, vidím stromy aj prírodu, stopy vojny aj slobodu... Deti deťom

   výlet na duklu

06.06.2019 - ... ruky hore, ruky dolu, od seba a zase spolu... Športová olympiáda

05.06.2019 - ...do nebies dnes správa letí, že dnes majú sviatok deti, že sa treba radovať, so zmrzlinou tancovať... Zmrzlinový deň s diskotékou

04.06.2019 - ...maľujem, maľujem krásny kvet, taký kvet nevidel ešte svet...Maľovanie na stromy

03.06.2019 ...tralala, tralala, básnička s pesničkou sa zahrala... Turistická vychádzka 

   

MAJ

08.05.2019 19:58

31.05.2019 - Výtvarná súťaž- Dúhový kolotoč

1.trieda - Nela Kokindová - Včelia lúka

4.trieda -Andrea Mikitová - Na prechádzke, Linda Kseničová - Na babkinom dvore

5.trieda - Adriana Husárová - Muška Svetluška v záhade, Kristina Michališinová - Lúční kamaráti

6.trieda - Sofia Sováková - Aha...ja mám motýľa, Diana Jachymovičová - Wau....máme doma sestričku

22.05.2019 - Vyhodnotenie XXII. ročníka  výtvarnej súťaže Svet okolo nás  -  Do súťaž sa zapojilii i deti z našej MŠ, kde z 1063 prác z MŠ sa práce našich deti umiestnili na : VIKTOR HAMARČÁK - 1. trieda s prácou Opica Škorica v električke  na 10. mieste a DIANA JACHYMOVIČOVÁ - 6.trieda s prácou Na ihrisku na 39. mieste . Gratulujeme - odkaz 

22.05.2019 - Divadlo LIENKA s rozprávkou ,,Veselá rozprávka"-  taký bol názov rozprávky, ktorú našim deťom prišli zahrať členovia bábkového divadla Lienka.Už samotný názov nám pošepkal, že rozprávka by mala byť veselá. A veruže aj bola. Bábkoherci deťom veselým a poučným spôsobom zahrali, ako riešiť nezhody, hádky a výsmech dvoch hlavných hrdinov z rozprávky princa a princeznej. Otec kráľ si na pomoc zavolal babku, šaša aj čarodejníka, ktorí dávali princovi a princeznej riešiť hádanky, ale tí si s nimi nevedeli rady a tak prosili o pomoc aj deti. Tie im s radosťou a záujmom pomáhali a pritom nechýbal smiech a dobrá nálada. A tak, ako to už v rozprávkach býva, všetko sa dobre skončilo. Deti princovi a princeznej pomáhali, tí zmúdreli a záver rozprávky piesňami ukončili.

  

15.05.2019 - Divadlo Gašparko s predstavením rozprávky Palculienka - Tento deň k nám zavítalo obľúbené divadielko s rozprávkou Palculienka . Rozprávka o dievčatku, ktoré bolo maličké ako palček a ktoré  žabiak uniesol do močiara.  Deťom sa rozprávka veľmi páčila a svoju radosť z predstavenia vyjadrili úsmevom a veľkým potleskom. 

  

14.05.2019 - Deň matiek - v jednotlivých triedach

12.05.2019 - Deň matiek v dome kultúry - 1. trieda

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy na Ul.Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude v tomto šk. roku  prerušená  od 1. Júla do 31. augusta 2019. Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti počas letných prázdnin v mesiaci Júl do MŠ 8. mája, ktorá bude v prevádzke  od 1. 7. do 31. 7. 2019, v mesiaci August do MŠ gen. Svobodu od 1.8. do 31.8.2019. Termíny prevádzky MŠ v meste Svidník počas prázdnin boli odsúhlasené zriaďovateľom. Prosíme rodičov, aby prihlásili a zapísali svoje dieťa (v triede, ktorú navštevuje) na dochádzku do uvedenej MŠ v termíne do 24. júna 2019. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za prázdninové mesiace - JÚL a AUGUST sa bude uhrádzať v súlade so VZN mesta Svidník, t. j. 20,00 € mesačne na účet tej MŠ, ktorú bude dieťa navštevovať a to bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v MŠ.

Za pochopenie a  spoluprácu ďakujeme.

 
Vážení rodičia, dňom 13.3.2019 nadobudlo platnosť VZN mesta Svidník č. 2/2019 o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ (stravné). Z tohto dôvodu Vás prosím o navýšenie úhrady stravného z 1,05 € na 1,19 € - celodenná strava (desiata, obed, olovrant) pre 2 - 5 ročné deti. Predškoláci, t.z. 5 - 6 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky stravné neplatia. Stravné uhrádzajte na č. účtu: IBAN SK98 0200 0000 0030 9170 9253.

  Viera Haľková, riaditeľka MŠ

Fotografie 

Krúžok anglického jazyka s Jazykovou školou Resta pokračuje informácie tu