Akcie MŠ

MAJ

08.05.2019 19:58

15.05.2019 - Divadlo Gašparko s predstavením rozprávky Palculienka

14.05.2019 - Deň matiek - v jednotlivých triedach

12.05.2019 - Deň matiek v dome kultúry - 1. trieda

APRÍL

12.04.2019 20:46

25.04.2019 - Deň Zeme - Prostredníctvom edukačných aktivít deti spoznávali našu Zem – kreslili, rozprávali sa  o prírode, rastlinkách, zvieratkách  a o všetkom čo súvisí s našou planétou. Zbierali po okolí MŠ ale aj  pri rieke smeti, nečistoty. Cieľom  podujatia  bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, aby sa učili  chrániť prírodu, starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

 

24.04.2019 - Divadlo Crocus - Kačka Rapotačka -S  netrpezlivosťou sme čakali vystúpenie divadielka. Dočkali sme sa. Spolu s nimi sme sa dozvedeli o ochrane našej planéty, o recyklovaní odpadu a aj o tom, čo robiť keď sa stratíme. Divadielko plné pesničiek a tanca sa nám páčilo.

  

17.04.2019 - Regionálna súťaž detských folklórnych súborov Vo víre tanca - 1,6,7, trieda: Deti si mali možnosť pozrieť ľudové pásmo známych detských piesní v podaní deti zo ZUŠ, súboru Komanička zo Stropková a deti zo súboru Makovička. Spestrením bol tanec v podaní folklorného súboru Makovica.

17.04.2019 - Výtvarná súťaž - Svet okolo nás

1. trieda -Liliana Vaňková: Opica škorica v električke, Nela Kokindová: Budem lekárom

6. trieda - Diana Jachymovičová - Na ihrisku, Tadeáš Micenko: Opica škorica opäť vystrája

4. trieda -Andrea Mikitová: Zajačia rodina

12.04.2019 - Detská výtvarná súťaž Rozprávočka moja 

 Kristína Michališinová: Snehulienka a 7 trpaslíkov, Andrea Mikitová: Princezná Zlatovláska -4. trieda

Liliana Vaňková: Zlatovláska, Matúš Goldír: Domček, domček - 1.trieda

Andrea Husárová: Domček, domček- 5.trieda

Daška Paličková: Domček, domček , kto v tebe býva- 7.trieda

Tadeáš Micenko: Domček, domček , kto v tebe býva - 6.trieda

03.04.2019 - Veľkonočná tvorivá dielňa - 1.trieda- Jar, obdobie prebúdzania, života, farieb a Veľká noc.  Deti z triedy slimáčikov privítali jar a blížiace sa Veľkonočné sviatky tvorivou dielňou a spolu so svojimi rodičmi strávili príjemné popoludnie. Vďaka šikovnosti, tvorivosti a kreativite rodičov a detí sa nám podarilo vyrobiť krásne veľkonočné vajíčka, zajačikov a dekorácie, ktoré budú dopľňať jarnú výzdobu v našej triede.Všetkým rodičom za účasť a tvorivosť veľmi pekne ďakujeme.

 
1 | 2 | 3 | 4 >>

OZNAM 

Riaditeľka Materskej školy na Ul.Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude v tomto šk. roku  prerušená  od 1. Júla do 31. augusta 2019. Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti počas letných prázdnin v mesiaci Júl do MŠ 8. mája, ktorá bude v prevádzke  od 1. 7. do 31. 7. 2019, v mesiaci August do MŠ gen. Svobodu od 1.8. do 31.8.2019. Termíny prevádzky MŠ v meste Svidník počas prázdnin boli odsúhlasené zriaďovateľom. Prosíme rodičov, aby prihlásili a zapísali svoje dieťa (v triede, ktorú navštevuje) na dochádzku do uvedenej MŠ v termíne do 24. júna 2019. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za prázdninové mesiace - JÚL a AUGUST sa bude uhrádzať v súlade so VZN mesta Svidník, t. j. 20,00 € mesačne na účet tej MŠ, ktorú bude dieťa navštevovať a to bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v MŠ.

Za pochopenie a  spoluprácu ďakujeme.

 
Vážení rodičia, dňom 13.3.2019 nadobudlo platnosť VZN mesta Svidník č. 2/2019 o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ (stravné). Z tohto dôvodu Vás prosím o navýšenie úhrady stravného z 1,05 € na 1,19 € - celodenná strava (desiata, obed, olovrant) pre 2 - 5 ročné deti. Predškoláci, t.z. 5 - 6 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky stravné neplatia. Stravné uhrádzajte na č. účtu: IBAN SK98 0200 0000 0030 9170 9253.

  Viera Haľková, riaditeľka MŠ

Fotografie 

Krúžok anglického jazyka s Jazykovou školou Resta pokračuje informácie tu