Akcie MŠ

JANUÁR

16.01.2019 20:35

23.01.2018 - Karneval - v jednotlivých triedách

.01. 2019 - Zimné šantenie - Tento rok sa Perinbabka  riadne vyšantila.  Rozhodla sa vyvetrať svoje periny a urobiť deťom  neskutočnú radosť. Tie nelenili a okrem sánkovania potešili Perinbabu krásnymi snehuliakmi.

 

DECEMBER

05.12.2018 19:11

19.12.2018 - Vianočné trhy - 1.trieda

18.12.2018 - Vianočná besiedka - všetky triedy

  

16.12.2018 - Betlehemský večer - 7.trieda

  

13.19. a 21.12.2018 - Návšteva ukrajinského múzea 1.,6.,7. trieda - V tento prekrásny vianočný čas si deti týchto tried spríjemnili dopoludnie v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde si pozreli výstavu ručných prác pod názvom Čaro vianočných ozdôb. V príjemnej vianočnej atmosfére si mohli podľa vlastnej fantázie vyrobiť vianočné ozdoby. Veľkým zážitkom pre nich bola aj výstava zvierat, ktorá deti úplne uchvátila. Za svoju šikovnosť pri tvorení ozdôb dostali sladkú odmenu.     

10.12.2018 - Mikulášsky koncert v ZUŠ - 1.,4.,5.,6.,7. trieda - V tomto krásnom predviačnom čase deti našej MŠ navštívili ZUŠ, ktorá pre nich pripravila  Mikulášsky koncert. Bol to veľmi pekný, pestrý vianočný program. Deti mali možnosť vidieť  pekný tanček, dramatizáciu Kája a Gerdy a hru na rôznych hudobných nástrojoch. Z koncertu odchádzali plný emócii a pekných zážitkov. No a dobrý Mikulášsky koncert musí ukončiť kto iný ako Mikuláš, čert  a anjelik, ktorý ich obdarovali sladkými dobrotami a rozžiaril ich očká.                            

  

05.12.2018 - Mikulášske vystúpenie detskej speváčky UsmievAnky -A stalo sa čosi výnimočné, malé deti z našej školy boli pozvané do veľkej školy. Tam ich čakal veľký priestor telocvične a spievajúca teta ,,UsmievAnka", ktorá bola úžasná. Deti boli nadšené jej pesničkami, ale aj celkovým zjavom ktorým  upútala pozornosť všetkých detí. A keď vstúpil Mikuláš s anjelom tak všetky detí sa tešili, odmenou bolo lízatko. Ale najväčšie prekvapenie bolo predsa len v materskej škole kde Mikuláš pre nich nechal  v každej triede darčeky .

1 | 2 >>

OZNAM 

Dňa 23.1.2019 (t.j. v stredu) v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL
Prosíme rodičov aby si spolu s deťmi pripravili karnevalové masky, a tým im umožnili stráviť veselé dopoludnie v kruhu svojich kamarátov a preniesť sa do ríše snov a fantázie.

 

 

   Pre rodičov  

klik

informácie k výučbe anglického jazyka