Akcie MŠ

MÁJ

04.05.2018 06:08

17.05.2018 - Deň matiek v jednotlivých triedach

17.05.2018 - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Svet okolo nás, kde medzi ocenenými bol aj Viktor Hamarčák - Práca v záhrade z 1.triedy. Gratulujeme

  

15.05.2018 - Sférické kino -   Dnešné dopoludnie deťom našej MŠ spríjemnila návšteva sférického kina. Vstupom do nafúknutej kupoly deti vhupli do sveta prírody, kde im priamo pred očami vyrástol les. V rozprávke Život stromov zvedavá lienka Dolores a svätojánský chrobáčik Michael previedli deti tajomstvom lesa a jeho zákutiami. Vo svojej škole pre chrobáčiky prezradili deťom ako stromy získavajú energiu zo slnka, prečo rastú, objavovali fotosyntézu, obeh kyslíka, štruktúru a kolobeh života stromov od koreňov až po listy. Spolu s nimi mohli deti cestovať zázračným svetom prírody a odhaliť tak najväčšie tajomstvo prírody a stromov. Cesta lesom bola pre deti veľmi poučná a zábavná. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu sférického kina.

 

11.05.2018 - Deň Matiek v Dome kultúry  - 2. trieda

10.05.2018 - Prehliadka malých recitátorov  v Podduklianskej knižnici - Podduklianská knižnica zorganizovala už 9. ročník prehliadky malých recitátorov materských škôl. Našu materskú školu reprezentovali Simona Sipľáková - Topánky, Veronika Mikitková - Modlitba za rodičov-2.trieda, Kaliňaková Kristína - Bodkovaná Lienka, Buchalová Laura - Tučný Žabiak-3.trieda. Dievčatá pekne a smelo prednášali detskú poéziu a tým zaujali aj odbornú porotu. Porota všetky deti pochválila a motivovala k ďalšej recitácii, k čítaniu kníh i k návšteve knižnice. Na záver boli deti odmenené darčekom a diplomom pre spomienku na tento deň.

  

04.05.2018 - DOD  v ZUŠ - 2.-3.trieda :Prehliadku škôl v našom meste sme deti z tried lienok a zajačikov ukončili dňom otvorených dverí v ZUŠ Navštívili sme triedy, v ktorých sme počuli ukážky hry deti na rôzne hud. nástroje. Mali sme možnosť vyskúšať si tanec a tiež maľovanie. V závere nám deti z lit.-dram. odboru zahrali divadlo Guľko Bambuľko. Za slušné správanie a aktivitu sme boli odmenení sladkosťou. Ďakujeme

   

APRÍL

01.04.2018 17:58

23.04.2018 - Deň Zeme s 1.ZŠ -Príroda je ako naša matka. Je krásna, nádherná a veľmi dôležitá. Človek ju však bezohľadne ničí. Prečo?? 22. apríl je venovaný modrej planéte ako Svetový deň Zeme. Tento ,,ekosviatok“ nás má viesť k uvedomeniu si aktuálnej otázky – problematiky činnosti človeka na prírodu a životné prostredie. Práve s touto myšlienkou uvedomenia si treba začať už v rannom veku a tým najvhodnejším prostredím je materská škola. Okrem iných aktivít, ktoré p. učiteľky pripravili našim deťom v MŠ na UL. Ľ. Štúra zameraných na ochranu životného prostredia, pripravili program s osvetou triedenia odpadkov aj žiaci zo ZŠ na UL. Komenského vo Svidníku. Táto milá a zároveň poučná akcia sa konala 23. apríla  v areáli našej materskej školy pod vedením p. učiteľky Mgr. Haidariovej. Žiaci hravou formou a aj prostredníctvom piesni ukázali deťom, ako správne separovať odpad a ktorý odpadkový kôš danej farby na aký druh odpadu slúži. Žiaci  spolu s deťmi sa v závere zahrali hudobno – pohybovú hru: ,,Zahoď ma do správneho koša“, v ktorej deti mali aj za pomoci piesne určiť ktorý odpad kam patrí. Celá táto akcia nás donútila všetkých, malých i veľkých, zamyslieť sa nad tým, že záleží len na nás, v akom prostredí budeme niekoľko rokov žiť my a naše deti. Nezabúdajme, že príroda vždy dáva pôžičku, ale nikdy nezabudne predložiť svoj účet.

  

19.04.2018 - Bibliobus - Každý rok navštívi našu MŠ žltý autobus - Bibliobus a nebolo to inak ani tento rok. Deti ho už poznajú a vedia, že je to autobus plný kníh. Mali možnosť si knihy poprezerať a vypočuli si rozprávku, ktorú im prečítala pani knihovníčka. Pripomenula im správne zaobchádzanie s knihou, kto  ju napísal - spisovateľ, a kto ilustroval. Dozvedeli sa tiež ako sa môžu stáť čitateľmi knižnice. Za to, že boli pozorní dostali sladkú odmenu.

 

   

14.04.2018 - zaslanie výtvarných prác do súťaže SVET OKOLO NÁS - 

Diana Jachymovičová - Červena Čiapočka ,Daniel Laca - Táto na traktore: 6.trieda

Marko Paliga - U nás doma, Maxim Medviď - Džungľa, Dáška Paličková, Karla Nienaber - Boli sme na fialkách, Kristína Kaliňáková - Bambi v lese - výtvarný krúžok

Matúš Goldír -Jarná prechádzka, Viktor Hamarčák - Práca v záhrade : 1.trieda

Dáša Paličková - Ja a moji kamaráti : 7.trieda

Nela Mihaličová - Na výlete v Turecku : 3. trieda

13.04.2018. - Divadlo Sárus s predstavením FERDO MRAVEC - V divadelnom predstavení sa deti zoznámili s novými rozprávkovými postavami z prírody a poučili o sile priateľstvá a vzájomnej pomoci. Ferdo mravec s červenou bodkovanou šatkou sa stratil a tak mu lienka, slimák, truhlík a pavúk mu pomáhali nájsť cestu domov do  svojho mraveniska. Cestou v lese zažili rôzne veselé príhody, ktoré deti v závere odmenili veľkým potleskom.

  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


 OZNAM

 

 

         Materská škola Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník

  Riaditeľka Materskej školy Ľ. Štúra vo Svidníku oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa Mesto Svidník bude prevádzka  MŠ počas letných prázdnin ZŠ v termíne od 2.7.2018  do  31.7.2018

 Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v Materskej škole Ľ. Štúra počas letných prázdnin je potrebné, aby ste sa záväzne prihlásili do 20. júna 2018    učiteľkám v triedach z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej  školy. V mesiaci August 2018 budú zatvorené všetky materské školy v pôsobnosti mesta Svidník, z dôvodu ich rekonštrukcie.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) bude potrebné uhradiť na účet materskej školy, a to                               v sume 20,00 € , bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v materskej škole.

Výška poplatku je stanovená v súlade s VZN Mesta Svidník č.1/2013.

            Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

Vo Svidníku, dňa 17.5.2018                   

Viera Haľková           riaditeľka MŠ  .