Spoločné aktivity

Výtvarne zobraziť postupnosť deja a jej postáv. Rozprávky sú jednotné pre všetky triedy, kreslenie na formát A3.

 

 

 

Aktivity: „Z rozprávky do rozprávky“

Zoznam rozprávok:

 September- Október -  November 

 O REPE

 /Svet rozprávok, str.52/

 

December - Január - Február

DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA

/Pokladnica rozprávok, str.14/

 

 

Marec- Apríl 

ŠKAREDÉ KÁČATKO

/Pokladnica rozprávok, str.47/

 

 

Máj - Jún

PRINCEZNÁ NA HRÁŠKU

/Pokladnica rozprávok, str.12/

 

 

 

 

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci MŠ

Zmena rozprávky nie je vvylúčená.

Výtvarné práce budú vystavené v galérii na budove MŠ skladových priestorov.

 

 Spievať intonačne čisto a s radosťou piesne pri spoločných aktivitách a akciách v MŠ.

 

Aktivity: „Spievame si spolu pieseň“ – výber piesni po dohode triednych učiteliek

Termín: podľa potreby

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci MŠ