Spoločné aktivity

Výtvarne zobraziť postupnosť deja a jej postáv. Rozprávky sú jednotné pre všetky triedy, kreslenie na formát A3.

 

 

 

Aktivity: „Z rozprávky do rozprávky“

Zoznam rozprávok:

September- Október - Pod hríbom

 

 

 

 

November - December - O veľkej repe

 

 

 

 

Január - Február - Rukavička

 

 

Marec- Apríl - Šípková Ruženka

 

 

 

Máj - Jún - Danka a Janka

 

 

 

 

 

 

Termín: 1x  za dva mesiace

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci MŠ

Zmena rozprávky nie je vvylúčená.

Výtvarné práce budú vystavené v galérii na budove MŠ skladových priestorov.

 

 Spievať intonačne čisto a s radosťou piesne pri spoločných aktivitách a akciách v MŠ.

 

Aktivity: „Spievame si spolu pieseň“ – výber piesni po dohode triednych učiteliek

Termín: podľa potreby

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci MŠ