Vitajte na stránke našej materskej školy

Názov školy :   Materská škola

 

Riaditeľka školy:           

 HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riaditeľky:     

SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                   

 PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                    

  HALAJOVÁ Helena

 

Zriaďovateľ:               Mesto Svidník             
                                  Ing. HOLODŇÁK Ján
                                  primátor mesta
 
Druh školy:                štátna
 
Vyučovací jazyk:        slovenský
 
Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie
 
Názov ŠkVP:              Zvedavko
 
Prevádzka MŠ:          6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 

     OZNAM 

 

 Dňa 18.9.2017 o 

09.00 hod

privítame v našej materskej škole  

divadlo Babadlo s rozprávkou

       „PALCULIENKA“

        

    Poplatok 1 € sa platí učiteľkám v jednotlivých triedach.

 

 

 

 

 

Dnes je
počítadlo.abz.cz