Vitajte na stránke našej materskej školyOZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

Riaditeľka Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin ZŠ bude   p r e r u š e n á  od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019.

Prihlásené   deti počas obdobia od 27.12. 2018 do 4.1.2019 budú môcť navštevovať   MŠ gen. Svobodu, ktorá bude v tom čase v prevádzke.  Prevádzka v našej materskej škole  začne       7. 1. 2019 (pondelok).

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

                                                   riaditeľka MŠ

                                                   Haľková Viera

Názov školy :   Materská škola

 

Riaditeľka školy:           

HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riaditeľky:     

SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                   

PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                    

HALAJOVÁ Helena

 

Zriaďovateľ:               Mesto Svidník             
                                  Ing. HOLODŇÁK Ján
                                  primátor mesta
 
Druh školy:                Materská škola
 
Vyučovací jazyk:        slovenský
 
Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie
 
Názov ŠkVP:              Zvedavko
 
Prevádzka MŠ:          6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 

OZNAM

 Milí rodičia,

predvianočný čas ohlásil príchod najkrajších sviatkov v roku. Aby sme si túto vianočnú atmosféru spríjemnili, naša materská škola Vás srdečne pozýva na vianočnú besiedku dňa 18.12.2018 o 15.30 hod na školskom dvore MŠ.

Darujeme Vám náš vianočný balíček plný pekných pesničiek, zamrznutých básničiek a žiarivých tváričiek.

Pripravená bude pre Vás ochutnávka vianočného pečiva a teplý čaj.

Tešíme sa na Vás.

                                               Vaše deti a kolektív MŠ

 

 

   Pre rodičov  

klik

informácie k výučbe anglického jazyka