Vitajte na stránke našej materskej školy

 

Názov školy :   Materská škola

 

Riaditeľka školy:           

HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riaditeľky:     

SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                   

PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                    

HALAJOVÁ Helena

 

Zriaďovateľ:               Mesto Svidník             
                                  Ing. HOLODŇÁK Ján
                                  primátor mesta
 
Druh školy:                Materská škola
 
Vyučovací jazyk:        slovenský
 
Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie
 
Názov ŠkVP:              Zvedavko
 
Prevádzka MŠ:          6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 


 

 OZNAM

Vážení rodičia,

prosím nahlásiť záujem o umiestnenie svojich detí do MŠ Ľ. Štúra počas jesenných prázdnin ZŠ učiteľkám v jednotlivých triedach do stredy 24.10.2018 z dôvodu zabezpečenia prevádzky.

MŠ bude otvorená takto:

29. októbra 2018 (pondelok) - MŠ otvorená

30. októbra 2018 – štátny sviatok –MŠ zatvorená

31. októbra 2018 (streda) – MŠ otvorená

1. november 2018 – Sviatok všetkých svätých –  MŠ zatvorená

2. novembra 2018 (piatok) – MŠ otvorená

Za spoluprácu ďakujem

riaditeľka MŠ     

 

Vážení rodičia,

dňa 24. septembra 2018 bola odovzdaná stavba Materskej školy Ľudovíta Štúra – prístavba firme METROSTAV z dôvodu rekonštrukcie. V piatok 28.9.2018 sa začne stavať lešenie na prístavbe, z toho dôvodu deti z 1. triedy (slimáčiky)  a 6. triedy (rybky) budú umiestnené v 3.triede (zajačiky).

Prosíme preto rodičov, aby si vo štvrtok 27.9.2018 zobrali pyžamo,  všetky veci zo skriniek a kúpeľne domov. Deti z prístavby budú umiestnené v priestoroch 3. triedy (zajačiky) od piatku 28.9.2018 a deti z 3. triedy (zajačiky 2-3 ročné) budú spojené spolu s deťmi v 2. triede (lienky) až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme                    

 Viera Haľková, riaditeľka MŠ     

                                                                                              

                                      

 

Pre rodičov