Vitajte na stránke našej materskej školy

Názov školy :   Materská škola

 

Riaditeľka školy:           

HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riaditeľky:     

SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                   

PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                    

HALAJOVÁ Helena

 

Zriaďovateľ:               Mesto Svidník             
                                  Ing. HOLODŇÁK Ján
                                  primátor mesta
 
Druh školy:                Materská škola
 
Vyučovací jazyk:        slovenský
 
Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie
 
Názov ŠkVP:              Zvedavko
 
Prevádzka MŠ:          6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 


 

 OZNAM

 

Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi, blízkymi a priateľmi. Veľa slnka i vody, príjemných zážitkov bez zranenia a nehody, mnoho kamarátov a letnej pohody, tešíme sa na vás v novom školskom roku.

kolektív MŠ
 
 
 

Pre rodičov