Vitajte na stránke našej materskej školy

 

Názov školy :   Materská škola

 

Riaditeľka školy:           

HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riaditeľky:     

SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                   

PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                    

HALAJOVÁ Helena

 

Zriaďovateľ:               Mesto Svidník             
                                  Ing. HOLODŇÁK Ján
                                  primátor mesta
 
Druh školy:                Materská škola
 
Vyučovací jazyk:        slovenský
 
Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie
 
Názov ŠkVP:              Zvedavko
 
Prevádzka MŠ:          6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 


 OZNAM

 

Pre rodičov