Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.382/2011,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikmslstura/FDOD/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 OZNAM

          

                                                                                              

                                      

 

Pre rodičov