Školský poriadok.pdf 

ŠkVP Ľ. Štúra.pdf 

Kolektívna zmluva 2018.pdf