Kontakt:

adresa: Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník
tel.: 054 / 75 22 393
e-mail: mslstura@svitel.sk


 

 OZNAM

          

                                                                                              

                                      

 

Pre rodičov