TRIEDY

    SLIMÁČIKY

    1.trieda: 5-6 ročné

    Učiteľky: Mgr. BOŽÍKOVÁ Martina

                              BOSÁKOVÁ Alena

 

 

  LIENKY

  2.trieda: 2-3 ročné

  Učiteľky: OZOGAROVÁ Mária

                   PELÁKOVÁ Emília

 

ZAJAČIKY

3.trieda: 2-3 ročné

Učiteľky: RIŠKOVÁ Anna

                  HIJOVÁ Jana

 

 

  SOVIČKY

  4.trieda: 3-5 ročné

  Učiteľky: MARCHEVSKÁ Dana

                   ŽDIŇÁKOVÁ Hana

                   

 

  MOTÝLE

  5.trieda: 3-4 ročné 

  Učiteľky: ZRIBKOVÁ Libuša

                   SIŇÁROVÁ Helena

                   HAĽKOVÁ Viera

 

 

  RYBKY

  6.trieda: 4-5 ročné

  Učiteľky: MATVEJOVÁ  Mária

                     DŽUMANOVÁ Anna

                     

 

 

   ŽABKY

  7.trieda: 5-6 ročné

  Učiteľky: BUCHALOVÁ Iveta

                    STASIVOVÁ Iveta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

Štítky