Personálne obsadenie materskej školy

 
Riaditeľka materskej školy : HAĽKOVÁ Viera
 
Zástupkyňa materskej školy : SIŇÁROVÁ Helena
 
Pedagogickí zamestnanci:

BUCHALOVÁ Iveta - učiteľka

BOSÁKOVÁ Alena - učiteľka

Mgr.BOŽIKOVÁ Martina - učiteľka

DŽUMANOVÁ Anna - učiteľka

HIJOVÁ Jana - učiteľka

MARCHEVSKÁ Dana - učiteľka

MATVEJOVÁ Mária - učiteľka

OZOGÁROVÁ Mária - učiteľka

PELÁKOVÁ Emília - učiteľka

RIŠKOVÁ Anna - učiteľka

STASIVOVÁ Iveta - učiteľka

ZRIBKOVÁ Libuša - učiteľka

ŽDIŇAKOVÁ Hana - učiteľka

 
Zamestnanci školskej jedálne:
HALAJOVÁ  Helena - vedúca školskej jedálne
BELOVEŽČÍKOVÁ Anna - hlavná kuchárka
ĽUĽOVÁ Mária - kuchárka
REMETOVÁ Iveta - kuchárka
SIMČÁKOVÁ Viera - pomocná kuchárka
 
Prevádzkoví zamestnanci školy:
MACKOVÁ Nataša – upratovačka
RIŠKOVÁ Svetlana - upratovačka 
VARCHOLÍKOVÁ Katarína - upratovačka
KUŠNÍR Ján  - údržbár