Personálne obsadenie materskej školy

 
Riaditeľka materskej školy : HAĽKOVÁ Viera
 
Zástupkyňa materskej školy : SIŇÁROVÁ Helena
 
Pedagogickí zamestnanci:
BUCHALOVÁ Iveta
BOSÁKOVÁ Alena
Mgr.BOŽIKOVÁ Martina
DŽUMANOVÁ Anna
HIJOVÁ Anna
MARCHEVSKÁ Dana
MATVEJOVÁ Mária
Mgr. LUČOVÁ Mária
OZOGÁROVÁ Mária
PELÁKOVÁ Emília
RIŠKOVÁ Anna
STASIVOVÁ Iveta
ŠEPITKOVÁ Nataša
ZRIBKOVÁ Libuša
ŽDIŇAKOVÁ Hana
 
Zamestnanci školskej jedálne:
HALAJOVÁ  Helena - vedúca školskej jedálne
BELOVEŽČÍKOVÁ Anna -hlavná kuchárka
ĽUĽOVÁ Mária - kuchárka
REMETOVÁ Iveta - kuchárka
SIMČÁKOVÁ Viera - kuchárka
 
Prevádzkoví zamestnanci školy:
MACKOVÁ Nataša – upratovačka
RIŠKOVÁ Svetlana - upratovačka 
VARCHOLÍKOVÁ Katarína - upratovačka
KUŠNÍR Ján  - údržbár