Personálne obsadenie materskej školy

 
Riaditeľka materskej školy : HAĽKOVÁ Viera
 
Zástupkyňa materskej školy : SIŇÁROVÁ Helena
 
Pedagogickí zamestnanci:

BUCHALOVÁ Iveta

BOSÁKOVÁ Alena

Mgr.BOŽIKOVÁ Martina

DŽUMANOVÁ Anna

HIJOVÁ Jana

MARCHEVSKÁ Dana

MATVEJOVÁ Mária

Mgr. LUČOVÁ Mária

OZOGÁROVÁ Mária

PELÁKOVÁ Emília

RIŠKOVÁ Anna

STASIVOVÁ Iveta

ZRIBKOVÁ Libuša

ŽDIŇAKOVÁ Hana

 
Zamestnanci školskej jedálne:
HALAJOVÁ  Helena - vedúca školskej jedálne
BELOVEŽČÍKOVÁ Anna -hlavná kuchárka
ĽUĽOVÁ Mária - kuchárka
REMETOVÁ Iveta - kuchárka
SIMČÁKOVÁ Viera - kuchárka
 
Prevádzkoví zamestnanci školy:
MACKOVÁ Nataša – upratovačka
RIŠKOVÁ Svetlana - upratovačka 
VARCHOLÍKOVÁ Katarína - upratovačka
KUŠNÍR Ján  - údržbár