Finančná podpora Mesta Svidník

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Mestu Svidník za finančnú podporu Občianskeho združenia ZVEDAVKO vo výške 100 €, ktorá bola použitá na zakúpenie materiálu na kroje pre dievčatá v Materskej škole Ľudovíta Štúra vo Svidníku.

 

        Predseda OZ Zvedavko

         Viera Haľková