Finančná podpora Mesta Svidník

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Mestu Svidník za poskytnutie finančnej dotácie v roku  2018 vo výške 100 € pre Občianske združenie ZVEDAVKO. Dotácia bola použitá na ušitie krojov pre dievčatá v Materskej škole Ľudovíta Štúra vo Svidníku.

   Predseda OZ Zvedavko

    Viera Haľková                                                                       

                                                                                    

 

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Mestu Svidník za finančnú podporu Občianskeho združenia ZVEDAVKO vo výške 100 €, ktorá bola použitá na zakúpenie materiálu na kroje pre dievčatá v Materskej škole Ľudovíta Štúra vo Svidníku.

 

        Predseda OZ Zvedavko

         Viera Haľková