Milí rodičia, priatelia

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 %  v prospech vašich detí.

  

 

Vážení rodičia, priatelia materskej školy

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

 Zákon Vám umožňuje darovať 2%  zo svojich daní z  príjmov neziskovej organizácii, ako je naše Občianske združenie Zvedavko. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu . Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! 

Finančné prostriedky budú použité

  • na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole,
  • na skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Postup krokov na poukázanie 2%

1. vypíšete tlačivo „ Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane...“, ktoré Vám vydajú v každej triede MŠ, alebo si ho stiahnuť tu: 

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf 

 

2. k tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov zo závislej činnosti.pdf (36 kB)

 

3. odnesiete na Daňový úrad ( v prípade, že nemáte čas, môžete odovzdať v MŠ! ) 

 

V kalendárnom roku 2019 je oprávneným prijímateľom darovaných 2% pre našu materskú školu:

Prijímateľ: Občianske združenie ZVEDAVKO

Sídlo: MŠ, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42385385

Číslo účtu:  SK5602000000003600939154

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM, FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ  MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM ZA POSKYTNUTÉ 2% DANE Z PRÍJMU  V KALENDÁRNOM ROKU 2018.