APRÍL

01.04.2018 17:58

23.04.2018 - Deň Zeme s 1.ZŠ -Príroda je ako naša matka. Je krásna, nádherná a veľmi dôležitá. Človek ju však bezohľadne ničí. Prečo?? 22. apríl je venovaný modrej planéte ako Svetový deň Zeme. Tento ,,ekosviatok“ nás má viesť k uvedomeniu si aktuálnej otázky – problematiky činnosti človeka na prírodu a životné prostredie. Práve s touto myšlienkou uvedomenia si treba začať už v rannom veku a tým najvhodnejším prostredím je materská škola. Okrem iných aktivít, ktoré p. učiteľky pripravili našim deťom v MŠ na UL. Ľ. Štúra zameraných na ochranu životného prostredia, pripravili program s osvetou triedenia odpadkov aj žiaci zo ZŠ na UL. Komenského vo Svidníku. Táto milá a zároveň poučná akcia sa konala 23. apríla  v areáli našej materskej školy pod vedením p. učiteľky Mgr. Haidariovej. Žiaci hravou formou a aj prostredníctvom piesni ukázali deťom, ako správne separovať odpad a ktorý odpadkový kôš danej farby na aký druh odpadu slúži. Žiaci  spolu s deťmi sa v závere zahrali hudobno – pohybovú hru: ,,Zahoď ma do správneho koša“, v ktorej deti mali aj za pomoci piesne určiť ktorý odpad kam patrí. Celá táto akcia nás donútila všetkých, malých i veľkých, zamyslieť sa nad tým, že záleží len na nás, v akom prostredí budeme niekoľko rokov žiť my a naše deti. Nezabúdajme, že príroda vždy dáva pôžičku, ale nikdy nezabudne predložiť svoj účet.

  

19.04.2018 - Bibliobus - Každý rok navštívi našu MŠ žltý autobus - Bibliobus a nebolo to inak ani tento rok. Deti ho už poznajú a vedia, že je to autobus plný kníh. Mali možnosť si knihy poprezerať a vypočuli si rozprávku, ktorú im prečítala pani knihovníčka. Pripomenula im správne zaobchádzanie s knihou, kto  ju napísal - spisovateľ, a kto ilustroval. Dozvedeli sa tiež ako sa môžu stáť čitateľmi knižnice. Za to, že boli pozorní dostali sladkú odmenu.

 

   

14.04.2018 - zaslanie výtvarných prác do súťaže SVET OKOLO NÁS - 

Diana Jachymovičová - Červena Čiapočka ,Daniel Laca - Táto na traktore: 6.trieda

Marko Paliga - U nás doma, Maxim Medviď - Džungľa, Dáška Paličková, Karla Nienaber - Boli sme na fialkách, Kristína Kaliňáková - Bambi v lese - výtvarný krúžok

Matúš Goldír -Jarná prechádzka, Viktor Hamarčák - Práca v záhrade : 1.trieda

Dáša Paličková - Ja a moji kamaráti : 7.trieda

Nela Mihaličová - Na výlete v Turecku : 3. trieda

13.04.2018. - Divadlo Sárus s predstavením FERDO MRAVEC - V divadelnom predstavení sa deti zoznámili s novými rozprávkovými postavami z prírody a poučili o sile priateľstvá a vzájomnej pomoci. Ferdo mravec s červenou bodkovanou šatkou sa stratil a tak mu lienka, slimák, truhlík a pavúk mu pomáhali nájsť cestu domov do  svojho mraveniska. Cestou v lese zažili rôzne veselé príhody, ktoré deti v závere odmenili veľkým potleskom.

  


 

 OZNAM

 

Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi, blízkymi a priateľmi. Veľa slnka i vody, príjemných zážitkov bez zranenia a nehody, mnoho kamarátov a letnej pohody, tešíme sa na vás v novom školskom roku.

kolektív MŠ
 
 
 

Pre rodičov