December

28.11.2017 06:33

19.12.2017- Vianočná besiedka - v triede ktorú dieťa navštevuje

17.12.2017 - Viflejemský večur v KD - 3.trieda

        

14.12.2017- Zimná tvorivá dielna - 6.trieda - V predvianočnom čase sa rodičia stretli s deťmi v tvorivej dielničke, aby spoločne strávili príchod vianoc. Po krátkom programe a pohostení, šikovné ruky detičiek a ich rodičov  tvorili snehuliakov, stromčeky a anjelikov. Najväčšou odmenou pre nás bola radosť zo zhotovených výrobkov, ktorú sme videli v očiach odchádzajúcich detí. Snehuličiky, anjeliky a všetko ostatné zdobia okno našej triedy. Ďakujem všetkým  zúčastneným za príjemné chvíle  a tvorivosť.  Ako sa nám darilo presvedčte sa sami. 

 

 13.12.2017 - Tvorivá dielna trieda zajačikov - Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj detičky v škôlke spolu s učiteľkami sa pustili do pečenia a zdobenia  medovníkov. Každý rok sa na túto činnosť deti veľmi tešia, lebo vedia, že im zvestí príchod Vianoc.  Popri zdobení medovníkov stihli si spraviť aj pekné vianočné svietniky.

    

06.12.2017 - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2017 , kde Laura Buchalová získala čestné uznanie za svojho anjelika ,,Anjelik Srdiečko" - Gratulujeme

05.12.2017 - Mikulášský koncert v ZUŠ - 1,2,3,7 trieda

04.12.2017 - Mikuláš v MŠ -A opäť prišiel Mikuláš... Aj tento rok navštívil našu materskú školu Mikuláš so svojimi priateľmi.Bolo to veľmi milé a veselé stretnutie, ktorým dokázali rozžiariť očká i dušu všetkých detí. Hudbou, spevom a tancom navodili tú správnu mikulášsku a predvianočnú atmosféru. A keďže naše deti sú poslušné a tie menej poslušné sľúbili že sa polepšia, Mikuláš s anjelom každého odmenil balíčkom plným sladkých dobrôt. Mikuláš so svojimi priateľmi prisľúbili, že nás radi navštívia aj na budúci rok.

 

 

01.12.2017- Vyhodnotenie súťaže Ochranárik - Marko Paliga 1.miesto 3.trieda

  


 OZNAM

 

 

         Materská škola Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník

  Riaditeľka Materskej školy Ľ. Štúra vo Svidníku oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa Mesto Svidník bude prevádzka  MŠ počas letných prázdnin ZŠ v termíne od 2.7.2018  do  31.7.2018

 Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v Materskej škole Ľ. Štúra počas letných prázdnin je potrebné, aby ste sa záväzne prihlásili do 20. júna 2018    učiteľkám v triedach z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej  školy. V mesiaci August 2018 budú zatvorené všetky materské školy v pôsobnosti mesta Svidník, z dôvodu ich rekonštrukcie.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) bude potrebné uhradiť na účet materskej školy, a to                               v sume 20,00 € , bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v materskej škole.

Výška poplatku je stanovená v súlade s VZN Mesta Svidník č.1/2013.

            Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

Vo Svidníku, dňa 17.5.2018                   

Viera Haľková           riaditeľka MŠ  .