FEBRUÁR

08.02.2018 05:57

23.02.2018 - Vesmír očami deti  - účasť v okresnej a celoslovenskej výtvarnej súťaži

20.02.2018- Zázračná truhlica - reginálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy deti materských škôl

 Martin Pastyrčak - Narodeniny :7.trieda

 Simona Sipľaková - Topánky :2.trieda

14.02.2018 - Divadlo Babadlo s predstavením Zimná rozprávka - V divadelnom predstavení sa detí z veselého príbehu a priateľského spolunažívania myšky Elišky a vtáčika Jarabáčika pobavili a poučili aká je dôležitá vzájomná pomoc a priateľstvo v čarovnom svete cencúľov a snehu.

      

 . 02.2018 - VTÁČIKY V ZIME -  v rámci školskej aktivity ,,Pomôžme vtáčikom v zime" deti 2.a 3. triedy /lienky-zajačiky/ poznávali, opisovali a rozlišovali spôsob života vtákov v zime. Celotýždenná aktivita priniesla deťom veľa zaujímavých činnosti. Najprv cez prezentáciu na interaktívnej tabuli spoznávali vtákov, ktorí zimujú doma. Potom vtákov určovali v rôzných encyklopédiách. Spolu s pani učiteľkami zhotovili kŕmidlá pre vtákov, do ktorých sypali rôzne dobroty (semienka) a umiestnili ich na školskom dvore tak, aby sa dali pozorovať. Svoje vedomosti si upevnili v rôznych činnostiach a hrách.

  

 OZNAM