FEBRUÁR

08.02.2018 05:57

23.02.2018 - Vesmír očami deti  - účasť v okresnej a celoslovenskej výtvarnej súťaži                                                                  Sebastián Nagy - Vesmír: 7.trieda

Katarína Michalková -Štart, Ema Cuprišinová - Na výlete pri hviezdach, Karla Nienaber-Stretnutie s Marťankom, Veronika Mikitková - Marťanko na Zemi: 2.trieda

Laura Buchalová- Satelit na hviezdnej oblohe, Marko Paliga- Spoznávanie Vesmíru, Maxim Medviď- Pristátie na Vesmíre, Benjamín Žemlička- Vesmírne planéty: 3.trieda

22.02.2018 - Matematická olympiáda a tangramiáda -2.3.trieda - Tento deň sa v krajine ,,Tangramia" stretli deti triedy lienok a zajačikov, kde sa museli popasovať s rôznymi úlohami a prekážkami. Ich logické myslenie, pohotovosť, orientácia v priestore, pozornosť či predstavivosť presvedčili každého v tom, že deti našej MŠ sú naozaj šikovné. Pri rišení úloh deti ukázali svoje poznatky v číslach, číselnom rade, geometrických tvaroch, farbách a orientácií v priestore. Logické myslenie predviedli pri práci s tangramom, dominom, trominom, pentominom. Úspešne dokázali veci triediť, meraťa zoraďovať podľa zadanej úlohy. Všetky úlohy deti zvládli hravo, bez problémov, z čoho mali všetci veľkú radosť. Za úspešné  riešenie a snahu boli ocenení madailou a sladkosťou.

  

21.02.2018- Deň otvorených dverí 1.ZŠ: 2.-3.trieda -,, Dod v ZŠ na ulici komenského sa nám páčil", povedali naši predškoláci, ktorí školu navštívili. Spoločne nás privítali a prvá cesta viedla do počítačovej triedy. Očka nám žiarili od očakávania. Videli sme veľa počítačov , aj nás nechali pohrať sa. Potom nás zaviedli do telocvične. Je obrovská, je tam zaujímavé  náradie a náčinie, ba chvíľu sme aj športovali. A  opäť kráčame  po schodisku do inej triedy. Tam nás  čakala pani učiteľka ,ktorá sa s nami rozprávala o písmenkách, číslach. Kreslili sme na naozajstnú školskú tabuľu a pracovali na interaktívnej tabuli. Návštevu sme ukončili v školskej knižnici, kde všetkých čakalo ovocné občerstvenie. Bolo to  pestré dopoludnie, za ktoré kolektívu učiteľov ďakujem     

                                                                                                             

  20.02.2018- Zázračná truhlica - reginálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy deti materských škôl -  Dnes si súťažiaci mali možnosť vypočuť  prednes poézie a prózy ostatných detí z materských škôl, ale aj  hodnotenie poroty, ktorá ich usmernila , povzbudila a popriala  veľa, veľa radosti a odvahy pri ďalšej recitácii.  Odmenou za ich snaženie im bola krásna kniha a samozrejme i diplom .

Martin Pastyrčak - Narodeniny :7.trieda - 2.miesto

Simona Sipľaková - Topánky :2.trieda - 1. miesto

Laura Buchalová - Tučný žabiak: 3.trieda - 2.miesto

Maxim Medviď - Pavúčie svadby: 3.trieda - 2.miesto   

Všetkým oceneným gratulujeme.

   

14.02.2018 - Divadlo Babadlo s predstavením Zimná rozprávka - V divadelnom predstavení sa detí z veselého príbehu a priateľského spolunažívania myšky Elišky a vtáčika Jarabáčika pobavili a poučili aká je dôležitá vzájomná pomoc a priateľstvo v čarovnom svete cencúľov a snehu.

      

 . 02.2018 - VTÁČIKY V ZIME -  v rámci školskej aktivity ,,Pomôžme vtáčikom v zime" deti 2.a 3. triedy /lienky-zajačiky/ poznávali, opisovali a rozlišovali spôsob života vtákov v zime. Celotýždenná aktivita priniesla deťom veľa zaujímavých činnosti. Najprv cez prezentáciu na interaktívnej tabuli spoznávali vtákov, ktorí zimujú doma. Potom vtákov určovali v rôzných encyklopédiách. Spolu s pani učiteľkami zhotovili kŕmidlá pre vtákov, do ktorých sypali rôzne dobroty (semienka) a umiestnili ich na školskom dvore tak, aby sa dali pozorovať. Svoje vedomosti si upevnili v rôznych činnostiach a hrách.

  


 

 OZNAM

 

Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi, blízkymi a priateľmi. Veľa slnka i vody, príjemných zážitkov bez zranenia a nehody, mnoho kamarátov a letnej pohody, tešíme sa na vás v novom školskom roku.

kolektív MŠ
 
 
 

Pre rodičov