MÁJ

04.05.2018 06:08

17.05.2018 - Deň matiek v jednotlivých triedach

17.05.2018 - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Svet okolo nás, kde medzi ocenenými bol aj Viktor Hamarčák - Práca v záhrade z 1.triedy. Gratulujeme

  

15.05.2018 - Sférické kino -   Dnešné dopoludnie deťom našej MŠ spríjemnila návšteva sférického kina. Vstupom do nafúknutej kupoly deti vhupli do sveta prírody, kde im priamo pred očami vyrástol les. V rozprávke Život stromov zvedavá lienka Dolores a svätojánský chrobáčik Michael previedli deti tajomstvom lesa a jeho zákutiami. Vo svojej škole pre chrobáčiky prezradili deťom ako stromy získavajú energiu zo slnka, prečo rastú, objavovali fotosyntézu, obeh kyslíka, štruktúru a kolobeh života stromov od koreňov až po listy. Spolu s nimi mohli deti cestovať zázračným svetom prírody a odhaliť tak najväčšie tajomstvo prírody a stromov. Cesta lesom bola pre deti veľmi poučná a zábavná. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu sférického kina.

 

11.05.2018 - Deň Matiek v Dome kultúry  - 2. trieda

10.05.2018 - Prehliadka malých recitátorov  v Podduklianskej knižnici - Podduklianská knižnica zorganizovala už 9. ročník prehliadky malých recitátorov materských škôl. Našu materskú školu reprezentovali Simona Sipľáková - Topánky, Veronika Mikitková - Modlitba za rodičov-2.trieda, Kaliňaková Kristína - Bodkovaná Lienka, Buchalová Laura - Tučný Žabiak-3.trieda. Dievčatá pekne a smelo prednášali detskú poéziu a tým zaujali aj odbornú porotu. Porota všetky deti pochválila a motivovala k ďalšej recitácii, k čítaniu kníh i k návšteve knižnice. Na záver boli deti odmenené darčekom a diplomom pre spomienku na tento deň.

  

04.05.2018 - DOD  v ZUŠ - 2.-3.trieda :Prehliadku škôl v našom meste sme deti z tried lienok a zajačikov ukončili dňom otvorených dverí v ZUŠ Navštívili sme triedy, v ktorých sme počuli ukážky hry deti na rôzne hud. nástroje. Mali sme možnosť vyskúšať si tanec a tiež maľovanie. V závere nám deti z lit.-dram. odboru zahrali divadlo Guľko Bambuľko. Za slušné správanie a aktivitu sme boli odmenení sladkosťou. Ďakujeme

   


 OZNAM

 

 

         Materská škola Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník

  Riaditeľka Materskej školy Ľ. Štúra vo Svidníku oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa Mesto Svidník bude prevádzka  MŠ počas letných prázdnin ZŠ v termíne od 2.7.2018  do  31.7.2018

 Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v Materskej škole Ľ. Štúra počas letných prázdnin je potrebné, aby ste sa záväzne prihlásili do 20. júna 2018    učiteľkám v triedach z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej  školy. V mesiaci August 2018 budú zatvorené všetky materské školy v pôsobnosti mesta Svidník, z dôvodu ich rekonštrukcie.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) bude potrebné uhradiť na účet materskej školy, a to                               v sume 20,00 € , bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v materskej škole.

Výška poplatku je stanovená v súlade s VZN Mesta Svidník č.1/2013.

            Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

Vo Svidníku, dňa 17.5.2018                   

Viera Haľková           riaditeľka MŠ  .