MAREC

12.03.2018 20:11

27.03.2018 - divadlo Theátrum s predstavením Pesničkál-návrat - Do MŠ zavítalo zvláštne zhudobnené divadlo ,,Pesničkál" pod názvom Hrací automat s piesňami zo širokého okolia. Deti spoločne so strašiakom Rudolfom a vílou Izabelou rozohrali veselú zábavu. Vyskúšali si rôzne ľudové piesne, tance a hry. Detí boli vystúpením nadšené a očarené.

  

27.03.2018 - Tvorivá dielňa -2.-3.trieda - V triede lienok a zajačikov sa uskutočnila názorná ukážka výzdoby veľkonočných kraslíc tzv. písaniek.  Deti sa obohatili o nové skúsenosti  a získali poznatky o tradičných technikách zdobenia kraslíc. Boli veľmi nadšené a práca ich bavila. Za príjemné chvíle pri zdobení vajíčok ďakujeme p. Svetlane Riškovej.  Vajíčkami si vyzdobili priestory v šatni. Iné techniky zdobenia si pozreli v MÚK.

   

23.03.2018 - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí 2018" -Predškoláci z našej MŠ, z triedy zajačikov a lienok sa zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.  Ocenené boli  dievčatá z triedy lienok Karla Nienaber  a Veronika Mikitková, ktorých  práce postupujú na celoslovenské kolo. Gratulujeme.

  

22.03.2018 -Návšteva poduklianskej knižnice- 2.-3.trieda

  

22.03.2018 -Svetový deň vody - Tento deň si deti v každej triede pripomenuli deň vody rôznymi aktivitami.  Všetky  deti si obliekli modré tričko a stali sa vodnou kvapkou na pohľad maličkou, ale veľmi dôležitou súčasťou vodného kráľovstvá. V každej triede  ,,venovali deň vode" - pozretím rozprávky o putovaní kvapky v prírode, hrali sa na vodné kvapky, tancovali tanec vody, robili kvapky z papiera, ochutnávali a ovoniavali vodu z vodovodu a minerálku, tvorili dramatický i výtvarne. V priebehu celého dňa detí získali dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá pre každého z nás. O tom ako to v jednotlivých triedach prebiehalo si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

  

20.03.2018- DOD Cirkevna ZŠ sv.Juraja- Waaaaau , boli prvé slová predškolákov, keď sme vystúpili z viacmiestného vozidla pri Cirkevnej ZŠ sv.Juraja. V areáli školy nás totiž vítali ovečka Karamelka a baranček Karamelko. Spolu s pani učiteľkou sme zvieratká nakŕmili a vstúpili do budovy školy. Zohriali sme sa pri chutnom čaji a perníkoch. Posilnení sme sa rozdelili do skupín a čakali, aké prekvapenia pre nás pripravili. Všetko si môžete čoskoro  pozrieť na fotografiách z CZŠ.                 Ďakujeme  aj tomuto kolektívu pedagógov za pekné dopoludnie, zaujímavé aktivity a milé slovo .

  

15.03.2018- DOD ZŠ 8. mája-Návštevu do ZŠ na ulici 8.mája trošku skomplikoval dážď, ale neodradilo nás to. Privítala nás pani riaditeľka a deti dramatického krúžku s divadielkom O Pampúšikovi. Následne sme sa rozdelili do skupín a prechádzali sme pestrými stanovišťami. Deti navštívili oddelenie Šikovných rúk, kde si samé maľovaním na sadru zhotovovali  magnetky. Z balónov vytvárali rôzne zvieratká. V bazéne sme videli plávať prvákov. Škoda, nemali sme plavky, boli by sme to skúsili aj my. Deti sa vybláznili v triede anglického jazyka, kde učiteľky angličtiny spevom a tancom upevnili u detí anglické slovíčka. Malí bádatelia sa zoznámili s elektrickým obvodom, niektorí zasa skladali časti ľudského tela.  No a v počítačovej triede bolo super. Tam sa deti hrali s tabletmi. Príjemne unavené, spokojné a sýte odchádzali domov s rodičmi.  Naše poďakovanie posielame kolektívu učiteľov spolu s vedením ZŠ .

   

14.03.2018 - DOD ZŠ Karpatská -Aj dnes nás srdečne privítali a v interiéri školy nás čakalo mnoho prekvapení. Jednotlivé stanovištia „obsluhovali“ žiaci tejto školy, ktorí boli preoblečení za rozprávkové postavy deťom známe. Predškoláci sa vyšantili na kolobežkách a fit - loptách, zoznámili sa s ich počítačmi, kreslili a hlad zahnali mňamkou - mufinkou, ktorú im v škole upiekli. Ďakujeme za veselé popoludnie celému tímu pedagógov a personálu ZŠ.

 

07.03.2018- DOD Spojená škola :Predškoláci boli od rána netrpezliví a dočkali sa . Prvý zážitok bol hneď z jazdy autobusom, ktorý nás zaviezol do Spojenej školy. Tam nás privítali  spevavé deti s „muzikálom“ Továreň na maškrty. Tajomstvo  výroby maškŕt  si  deti vyskúšali naživo, vlastnoručne. Zhotovili si čiapky, obliekli  pláštiky, a tak sa z nich na chvíľu stali malí cukrári. Kým jedna skupina „piekla“, druhá šantila v telocvični a tretia tvorila na interaktívnej tabuli. Všetky deti sa v činnostiach vystriedali.
S maškrtami a spokojné odišli s rodičmi domov.
Ďakujeme kreatívnemu kolektívu pedagógov a ich vedeniu za úžasné popoludnie.

  


 

 OZNAM

 

Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi, blízkymi a priateľmi. Veľa slnka i vody, príjemných zážitkov bez zranenia a nehody, mnoho kamarátov a letnej pohody, tešíme sa na vás v novom školskom roku.

kolektív MŠ
 
 
 

Pre rodičov