NOVEMBER

05.11.2017 17:10

28.11.2017 - Hudobná rozprávka Uja Ľuba - O zlatej rybke -Dnes sa deti ocitli v rozprávke  ,,O zlatej rybke v podaní pesničkára uja Ľuba. Ukázalo sa že ujo Ľubo je výnimočný rozprávkar. On túto klasickú ruskú rozprávku melodický ,,osviežil". Zapojil do deja všetky detí, všetkými zmyslami. Jeho vystúpenie bolo pútavé, deti boli aktívne, spievali, rytmizovali. Veríme že ujo Ľubo príde aj v novom roku s niečím zaujímavým...

  

24.11.2017 - Projekt Červeného kríža - Dorotka a jej priatelia -2.-3.trieda-Dorotka a jej priatelia je projekt SČK, do ktorého sa zapojila aj naša materská škola. Každý mesiac dudú  riešiť problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčk a detí materských škôl a potrebuje pomoc. Formou hier, básní, príbehov a rozhovorov sa budú"učiť" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamia sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. 

  

23.11.2017 - Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2017

 Veronika Mikitková, Karla Nienaber, Kristína Kaliňaková, Tamara Piruchová, Marko Paliga, Laura Buchalová, Daška Paličková, Diana Jachymovičová

   

09.11.2017 - Predvianočné predajné trhy - vystúpenie detí 3.triedy -Aj tento rok sa naša MŠ zúčastnila otvorenia predvianočných trhov. Deti 3.triedy  svojim spevom, recitáciou obohatili toto podujatie a tak prispeli k predvianočnej atmosfére, ktorá bola všade okolo.

 

06.11.2017 - Návšteva cintorína - V rámci plnenia aktivít v súlade so školským vzdelávacím programom Zvedavko detí 2. triedy Lienok a 3.triedy Zajačikov navštívili cintorín, kde si zapálením sviečky uctili pamiatku padlých vojakov a zosnulých starých rodičov.

 

05.11.2017 - Preventívny program ,,Nezbedná opica Kika" - V tomto školskom roku sa naša MŠ zapojila do preventívneho programu ,,Nezbedná opica Kika sa učí byť lepšou" v rámci spolupráce s CPPPaP. Aktivity sú zamerané na jednotlivé témy v ktorých sa detí učia slušné správať, pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť, pravidlá a hranice.

 

03.11.2017 -  Deň materských škôl - Naša škola má svoj deň, dnes spievame iba preň. Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, tento deň sláv, zabávaj sa.

Aj tento rok si deti z našej MŠ pripomenuli tento významný deň spolu s deťmi z MŠ 8.mája spolu so svojimi učiteľkami vyrazili na pochod do centra nášho mesta. Prešli sa uličkami, cestou si spievali a rozdávali okoloidúcim informačné darčeky, ktoré si predtým vyrobili. Navštívili aj primátora mesta, ktorý sa im prihovoril a poďakoval za darčeky a návštevu. Na záver si všetci spoločne zaspievali hymnu tohto významného dňa.


 

 OZNAM

 

Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi, blízkymi a priateľmi. Veľa slnka i vody, príjemných zážitkov bez zranenia a nehody, mnoho kamarátov a letnej pohody, tešíme sa na vás v novom školskom roku.

kolektív MŠ
 
 
 

Pre rodičov