Nepedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci
Anna Belovežčíková Helena Halajová-ved. ŠJ
Svetlana Rišková Mária Ľuľová
  Mária Škurlová
Nataša Macková Iveta Remetová
Viera Simčáková  


 


 

 OZNAM

 

Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi, blízkymi a priateľmi. Veľa slnka i vody, príjemných zážitkov bez zranenia a nehody, mnoho kamarátov a letnej pohody, tešíme sa na vás v novom školskom roku.

kolektív MŠ
 
 
 

Pre rodičov