Nepedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci
Anna Belovežčíková Helena Halajová-ved. ŠJ
Svetlana Rišková Mária Ľuľová
  Mária Škurlová
Nataša Macková Iveta Remetová
Viera Simčáková  


 

 OZNAM