Nepedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci
Anna Belovežčíková Helena Halajová-ved. ŠJ
Svetlana Rišková Mária Ľuľová
  Mária Škurlová
Nataša Macková Iveta Remetová
Viera Simčáková  


 


 

 OZNAM

          

                                                                                              

                                      

 

Pre rodičov