Učebné osnovy    

 
 SEPTEMBER -Škôlkári
  Ja a moja MŠ
  Moji kamaráti
  Môj deň
  Bezpečne v MŠ i okolí
 
 
 
 
 
  OKTÓBER- Farebná jeseň
  Prišla jeseň
  Jeseň v ovocnom sade
  Na poli a v záhrade
  Les a jeho tajomstvá
  Lesné zvieratá
 
 
 
 
 NOVEMBER -Moje telo
  Moje telo
  Ako funguje moje telo
  Evička nám ochorela
  Moje zúbky
 
 
 
 
 
  DECEMBER -Naše zimné sviatky
  Naše zimné sviatky
  Moja rodina 
  Tešíme sa na  vianoce
 
 
 
 
 
 
  JANUÁR - Biela zima
  V kráľovstve snehu a ľadu
  Vezmeme si sane
  Zima medzi zvieratami
  Vtáčiky v zime
 
 
 
 
 
  FEBRUÁR - Fašiangy
  Fašiangy
  Moje ruky objavujú
  Malí kuchári
  Čím budem
 
 
 
 
 
 
 
  MAREC - Vykuklo slniečko
  Kniha - náš kamarát
  Z rozprávky do rozprávky
  Zvieratka z dvora
  Zvieracia rodina
  Príroda sa zobúdza
 
 
 
 
 APRÍL - Odvezieme sa za 
               dobrodružstvom
  Veľkonočné vajíčko
  Nasadať ideme
  Keď semafor zabliká
  Zvieratká zďaleká
 
 
 
 
 
 MÁJ - S láskou
  Jarné kvety
  Moja mama 
  Naša zem
  Naše Slovensko
  Naše mesto
 
 
 
 
  JÚN - Letnou krajinou
  MDD- Týždeň plný zábavy
  Čo sa skrýva v tráve
  Farebný svet
  Voda a všetko okolo nej
  Je tu leto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záujmová činnosť v materskej škole

  •  


 

 OZNAM

 

Dňa 27.3.2018 o 10.30  privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu  Pesničkál-návrat

Poplatok 1€sa platí učiteľkám v triede

Vážení rodičia , prosíme Vás o hlasovanie cez facebook  za výtvarnú prácu Mareka Paligu vo výtvarnej súťaži Ochranárik. 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na  obrázok za ktorý je potrebné zahlasovať.