Učebné osnovy    

 
 SEPTEMBER -Škôlkári
  Ja a moja MŠ
  Moji kamaráti
  Môj deň
  Bezpečne v MŠ i okolí
 
 
 
 
 
  OKTÓBER- Farebná jeseň
  Prišla jeseň
  Jeseň v ovocnom sade
  Na poli a v záhrade
  Les a jeho tajomstvá
  Lesné zvieratá
 
 
 
 
 NOVEMBER -Moje telo
  Moje telo
  Ako funguje moje telo
  Evička nám ochorela
  Moje zúbky
 
 
 
 
 
  DECEMBER -Naše zimné         sviatky
  Naše zimné sviatky
  Moja rodina 
  Tešíme sa na  vianoce
 
 
 
 
 
 
  JANUÁR - Biela zima
  V kráľovstve snehu a ľadu
  Vezmeme si sane
  Zima medzi zvieratami
  Vtáčiky v zime
 
 
 
 
 
  FEBRUÁR - Fašiangy
  Fašiangy
  Moje ruky objavujú
  Malí kuchári
  Čím budem
 
 
 
 
 
 
 
  MAREC - Vykuklo slniečko
  Kniha - náš kamarát
  Z rozprávky do rozprávky
  Zvieratka z dvora
  Zvieracia rodina
  Príroda sa zobúdza
 
 
 
 
 APRÍL - Odvezieme sa za 
               dobrodružstvom
  Veľkonočné vajíčko
  Nasadať ideme
  Keď semafor zabliká
  Zvieratká zďaleká
 
 
 
 
 
 MÁJ - S láskou
  Jarné kvety
  Moja mama 
  Naša zem
  Naše Slovensko
  Naše mesto
 
 
 
 
  JÚN - Letnou krajinou
  MDD- Týždeň plný zábavy
  Čo sa skrýva v tráve
  Farebný svet
  Voda a všetko okolo nej
  Je tu leto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záujmová činnosť v materskej škole

  •  


 


 OZNAM

 

 

         Materská škola Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník

  Riaditeľka Materskej školy Ľ. Štúra vo Svidníku oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa Mesto Svidník bude prevádzka  MŠ počas letných prázdnin ZŠ v termíne od 2.7.2018  do  31.7.2018

 Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v Materskej škole Ľ. Štúra počas letných prázdnin je potrebné, aby ste sa záväzne prihlásili do 20. júna 2018    učiteľkám v triedach z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej  školy. V mesiaci August 2018 budú zatvorené všetky materské školy v pôsobnosti mesta Svidník, z dôvodu ich rekonštrukcie.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) bude potrebné uhradiť na účet materskej školy, a to                               v sume 20,00 € , bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v materskej škole.

Výška poplatku je stanovená v súlade s VZN Mesta Svidník č.1/2013.

            Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

Vo Svidníku, dňa 17.5.2018                   

Viera Haľková           riaditeľka MŠ  .