Prvý krát v materskej škole.

 

ADAPTÁCIA  DIEŤAŤA  NA  PROSTREDIE  MŠ

Vstup dieťaťa do Materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť neprináša problémy len pre dieťa, ale i pre jeho zákonných zástupcov- rodičov a aj učiteľky. Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky- Je toto správanie normálne? Zvládne naše dieťa dochádzku do MŠ? Ako môžeme dieťaťu pomôcť?

Podobné problémy majú aj učiteľky. Obávajú sa nového školského roku, pretože väčšina nováčikov má ťažkosti pri začleňovaní. Každé dieťa zvláda začleňovanie do kolektívu ináč. Niektoré deti sa s nástupom do MŠ vyrovnajú v priebehu niekoľkých dní, iné si na nové prostredie zvykajú týždne. Niektoré deti sa vyplačú v prvých dňoch, iné začnú plakať po niekoľkých týždňoch. NEZĽAKNITE SA. JE TO PRIRODZENÝ JAV niektorých detí, pre ktorých bolo všetko nové zaujímavé. Po čase im nemusia vyhovovať obmedzenia a tento proces prichádza oneskorene. UMOŽNIŤ SA STRETÁVAŤ S VRSTOVNÍKMI

AKO ZAČAŤ S ADAPTÁCIOU:

TRÉNOVAŤ ODLÚČENIE- príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že sa mu mama, otec vráti. Aj odlúčenie rodičov od dieťaťa môže byť ťažké. Ani dlhé lúčenie pri vstupe do triedy nepôsobí priaznivo na dieťa. Dieťa to zneisťuje, pretože zvláštne chovanie rodičov podnecuje a potvrdzuje strach.

UMOŽNIŤ SA STRETÁVAŤ S VRSTOVNÍKMI

Je veľmi potrebné stretávať sa s vrstovníkmi aby sa naučili s nimi komunikovať, hrať sa a priateľsky vychádzať.

ZOZNÁMIŤ SA S MŠ:

Rozprávajte svojmu dieťaťu o MŠ reálne, nefantazírujte o tom aké sú tam nádherné hračky a výborní kamaráti. Môže sa stať, že vášmu dieťaťu nepadne do oka ani jedna hračka lebo jeho detská izba môže byť vybavená omnoho lepšie. Je vhodné vyjsť si na prechádzku a pozorovať deti v MŠ v školskej záhrade, obzrieť si dvor, hojdačky, preliezky.

BRAŤ OHĽAD NA TELESNÚ ZÁŤAŽ:

Pobyt v prvých začiatkoch v MŠ je pre deti telesne náročný. Deti rýchlo vyčerpajú svoje sily a potrebujú odpočinok. Nie je vhodné vyvíjať s deťmi náročnejšie aktivity- veľký nákup, dlhá prechádzka, návšteva detského ihriska a pod.

AKO PREBIEHA ADAPTAČNÝ PROCES

1 etapa- ORIENTAČNÁ:

Dieťa sa stavia do úlohy pozorovateľa. Spracováva množstvo podnetov a problémov, nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi, nezaujíma sa o ich aktivity, rozpráva ticho alebo vôbec, je uzavreté, zdržanlivé a často odmieta jesť.

RODIČ- nelúči sa dlho s dieťaťom, ak má možnosť nechá dieťa v MŠ dopoludnia a poobede si ho vyzdvihne/ záleží od povahy dieťaťa a dohody medzi rodičom a učiteľkou/.Snaží sa zosúladiť poriadok doma s poriadkom v MŠ, neprerušuje pobyt v MŠ podľa možnosti ani na jeden deň.

UČITEĽKA- rešpektuje u dieťaťa úlohu pozorovateľa, podporuje jeho konanie, sprostredkuje dieťaťu najdôležitejšie pravidlá a normy správania sa, oboznámi deti s najdôležitejšími priestormi v MŠ/trieda, šatňa, umyváreň, WC/, na konci týždňa rozohrá hru na pokračovanie/vrátiš sa a dokončíme.../.

2 etapa- OBDOBIE PRESADENIA SA:

Dieťa podniká prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi, vedie s nimi krátke rozhovory, pokúša sa presadiť v skupine. Počas hier sa častejšie stáva že vznikajú menšie konflikty a vtedy dieťa hľadá podporu u dospelého.

Tieto zmeny môžu mať vplyv na to že dieťa je unavené, doma pôsobí nevyrovnane, môže sa meniť jeho nálada, upútava pozornosť, plače , je odmietavé, odvráva, ráno plače.

RODIČ- ak sa vyskytnú takéto ukazovatele, je veľmi dôležité aby rodič neprerušoval pobyt v MŠ, nelúčil sa s ním dlho a nezaťažoval ho inými aktivitami

UČITEĽKA- upevňuje pravidlá a normy správania sa, oboznamuje detí s novými zamestnancami a priestormi MŠ, rieši konflikty a snaží sa im predchádzať.

3 etapa- UKĽUDNENIE- VYROVNANIE:

V tejto etape správanie dieťaťa sa spravidla blíži k norme. Je istejšie, podriaďuje sa pravidlám a normám, prejavuje radosť, zaujíma sa o hru, zapája sa do edukačných aktivít, začína lepšie jesť.

RODIČ- neprerušuje pobyt v MŠ, podporuje nové priateľstvá, zaujíma sa o pekné zážitky prežité v MŠ.

UČITEĽKA- naďalej upevňuje pravidlá a normy správania, zapája dieťa do všetkých činností vo väčšej miere.

DOVOĽTE  NÁM  NIEKOĽKO  RÁD  K  ÚSPEŠNEJ  ADAPTÁCIÍ  V MŠ:

 • Dovoľte svojmu dieťaťu,  po dohode s učiteľkou, doniesť si so sebou do MŠ svoju obľúbenú hračku s ktorou zvládne prvé dni ľahšie/ nech sa to nestane pravidlom/.
 • Nepredlžujte zbytočne ranné lúčenie. Prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete/urobte to v šatni/a odovzdajte ho učiteľke čo najrýchlejšie.
 • Hovorte mu pravdu- idem do práce, som doma a pod.
 • Komunikujte doma s dieťaťom o tom čo sa v MŠ dialo. AK NECHCE, NENÚŤTE HO!
 • Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to všetko zvládne, že zvládne aj to čo sa mu doteraz nedarí.
 • Neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa. Rešpektujte pocity vášho dieťaťa.
 • Pripravte ho dopredu/na ďalší deň/.
 • Zostaňte po celý čas pokojní.
 • Dôverujte učiteľkám.

MILÍ  RODIČIA  NAUČTE  SVOJE  DIEŤA

 • Aby milovalo dobro, lásku, múdrosť a život ako taký.
 • Aby sa neporovnávalo s inými deťmi, lebo každý bude raz súdený za  seba a svoje skutky a nebude sa porovnávať či bol bohatší  alebo lepší ako iní.
 • Že bohatý nie je ten kto má veľa peňazí, ale ten kto potrebuje najmenej.
 • Aby vedelo odpúšťať.
 • Že existujú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale nedokážu svoje city vždy vyjadriť.
 • Že stačí len pár sekúnd aby sme spôsobili bolesť a hlboké rany, ale trvá veľa rokov kým sa tie rany zahoja.
 • Aby rešpektovali ľudí iných názorov a kultúr.
 • Že život nie je samozrejmosťou a samozrejmosťou nie je mať ani rodinu a rodinné zázemie. Preto si zasluhujú dobro a pozornosť nielen rodičia ale aj starí rodičia a predkovia.
 • Naučte svoje deti, že za peniaze si môžu kúpiť všetko, okrem zdravia, múdrosti, skutočnej lásky, priateľstva a dobra.

 

Želáme Vám a Vašim deťom veľa zdravia. Riaditeľka a kolektív MŠ.