Leto 

  Pri veselej pesničke
  skáču v mäkkej trávičke.
  Teplé slnko svieti
   lúkou bežia detí
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na prehĺbenie vzťahu k otcovi zhotoviť s deťmi prekvapenie.

 

Aktivity: „Deň otcov“ – s pomocou učiteľky pripraviť darček pre otca

Termín: jún

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 

Otužovanie slnkom, vzduchom, vodou v letnom období, prevencia chorôb a zvýšenie odolnosti.

 

Aktivity: ,, Rastieme zdravo“

                *brodenie vo vode

                *cvičenie a pohybové aktivity na terasách a asfaltovej ploche

                *chodenie na boso po tráve

                 *osviežovanie  detí vodou v školskej záhrade /podľa počasia/

Termín: máj, jún, júl

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 

Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia / 5.jún/ uskutočniť aktivity s deťmi zamerané na skrášľovanie životného prostredia materskej školy.

 

Aktivity: ,,Ekotýždeň“ -

                *čistenie chodník

                  *starostlivosť o kvetinovú a bylinkovú hriadku, skalku, o kvety  v triedach

                   *spoznávanie stromov, kvetov a blízkeho okolia materskej školy

Termín: jar, leto, jeseň

Zodpovední: zástupkyňa materskej školy, pedagogickí pracovníci

 

Upevňovanie pocitu, radosti, veselých zážitkov uprostred prírody a blízkeho okolia materskej školy.

 

Aktivity: ,,Týždeň detskej radosti“: -diskotéka

                                                       -talentárium / spev, prednes/

                                                       -maľovanie na veľké plochy papiera/ obalené stromy/

                                                       -zmrzlinový deň, skakací hrad

                                                        -súťaž v bicyklovaní a kolobežkovaní

                                                        -divadelné predstavenie

                                                        -deň plný pohybu a tanca

                                                        -divadielko deti- deťom

Termín: jún

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 

Tešiť sa so spontánnych a riadených pohybových aktivít, zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám – športom proti obezite.

Aktivity: ,,Športová olympiáda“ – športové aktivity na ihrisku ZŠ Komenského

Termín: máj, jún

Zodpovední: riaditeľka MŠ, pedagogickí zamestnanci

 

Rozvíjať prirodzenú schopnosť pri vystupovaní, rozvoj sebavedomia, posilňovať navodiť radostnú atmosféru. Zrealizovať záverečný rozlúčkový deň s deťmi, ktoré odchádzajú do I. ročníkov ZŠ.

Aktivity: ,,Rozlúčka s materskou školou“

              * slávnostné dopoludnie v MŠ

              * odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  

              * diskotéka uja Ľuba        

Termín: jún

Zodpovední: učiteľky prípravných tried